Om Mården

Vi ser vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

Vi planerar och arbetar utifrån Läroplan för förskolan – Lpfö 98

Huvudman för Mårdens förskola är Norrtullkyrkan i Söderhamn. All fast personal har kristna värderingar. Vi anser att det kristna budskapet överensstämmer med den värdegrund som finns beskriven i Lpfö 98 och som vi har som grund i vår verksamhet.  Hos oss finns kristna sånger,böcker, bibelberättelser och böner som ett naturligt inslag i vardagen. Vi tror att det är berikande för barn att vara i en miljö där den kristna tron utgör en naturlig del av livet, samtidigt som vi uppmärksammar och respekterar våra familjers olika religioner och livsåskådningar.

Kommunen har full insyn i vår verksamhet och är vår tillsynsmyndighet. I vårt avtal har vi skrivit under på att följa kommunens riktlinjer inom barnomsorgen.

Förskolan har plats för 36 barn. Barnen är 1-5 år och uppdelade efter ålder i de två avdelningarna Pärlan och Diamanten.

Januari 2007 flyttade förskolan till nya lokaler på Styrmansgatan där vi numera har vår verksamhet.

Lunchmaten vi äter kommer från Närjord Stenbacken, vilka vi har ett mycket nära samarbete med. Deras tanke är att maten ska vara lokal produserad, den mesta maten ska lagas från grunden och hel och halvfabrikat ska användas så lite som möjligt. Övriga måltider som frukost mellanmål och fruktstunder inhandlas och tillagas av oss. Där försöker vi medvetet äta gott, varierat och produkter med lite socker.

På Mårdens förskola lägger vi stor vikt vid det dagliga samtalet med föräldrar, så kallad tamburkontakt. Vi har regelbundna föräldramöten och erbjuder två utvecklingssamtal per år. Vi inbjuder våra familjer till drop-in fika, luciafirande i Norrtullkyrkan och sommarfest på förskolan för att ha roligt tillsammans, öka trivsel och känna samvaro.

// Sophia Larsson, Förskolechef