Avdelningen Pärlan

På avdelningen Pärlan går 15 barn i åldrarna 1-5 år.

Små barn har behov av tydliga rutiner för att känna sig trygga i sitt sammanhang, därför inleds varje morgon på ungefär samma sätt.

När alla barn har kommit går vi igenom vilka som är här och vad vi ska göra.  Vi äter frukt, sjunger och avslutar med dans och rörelse. Efter det delar vi upp i Lärgrupper efter barnens ålder, mognad.

Vi lägger stor vikt vid att samtala med barnen, ge dem ord och begrepp och att läsa för dem så ofta tillfälle ges. På samma sätt arbetar vi med matematik på barnens nivå tex räkna antal, se mönster, former och att kategorisera.

Ett annat område som vi fokuserar mycket på är värdegrundsarbetet. Vi använder bland annat materialet ”Kompisböckerna som lyfter; att dela med sig, säga förlåt, att samarbeta, och att prata om hur och var man känner känslor.

07.00 Frukost

09.00 Lärgrupp

11.00 Lunch

11.30 Sovvila/läsvila

14.00 Mellanmål

Efter det leker vi på gården tills det är dags att gå hem.