Pärlan 1-3 år

På avdelningen Pärlan går 15 barn i åldrarna 1-3 år.

Små barn har behov av tydliga rutiner för att känna sig trygga i sitt sammanhang, så därför inleds varje morgon på ungefär samma sätt.

När alla barn, ”Pärlorna”, samlats startar vi igång med ”Upp och hoppa”, ett gymnastikpass där vi väcker kroppen och har en härlig stund med skratt och rörelse tillsammans. Sedan lugnar vi ner oss med en sångsamling och frukt på runda mattan. Varje dag sjunger vi samma sånger, bland andra ”Namnsången”, vi räknar, och tränar ord och begrepp som är kopplat till vardagen eller till det aktuella temat.

Efter samlingen blir det skapande eller naturvetenskap/experiment i mindre grupper någon dag i veckan. Övriga dagar går vi ut på upptäcktsfärd i närmiljön. Vi hälsar på hästen som bor bakom värmeverket, följer årstidsförändringar, ser spännande saker på stadspromenader eller leker på gården med de äldre barnen.

Omsorg, utveckling och lärande präglar våra dagar. Rutiner och närhet är viktigt, och i den fria leken, tillsammans med närvarande personal, finns utrymme för att prova olika roller, lekar och relationer.

Klockan 11.00 äter vi lunch. Sedan är det dags för de flesta att sova, medan några har läsvila. Någon aktivitet, en sångstund och fri lek hinns med innan vi äter mellanmål klockan 14.00. Efter det blir det ofta utelek på gården tills det är dags att gå hem.