Välkommen

Värdefull barnomsorg – Välkommen

På Mårdens förskola vill vi att barnens dagar ska genomsyras av kärlek, respekt, utveckling, glädje och lek. Att varje barn blir bekräftat och får möjlighet att upptäcka omvärlden tillsammans med oss pedagoger.

Verksamheten vilar på lång erfarenhet som enskild förskola i Söderhamn vilket syns i väl utarbetade arbetsmetoder och en trygg och engagerad personalgrupp.

Pedagogiken och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns ständigt närvarande i vardagen och barnen förbereds på ett lekfullt sätt inför skolan.

Återigen –  Varmt välkomna till Mårdens förskola!

 

Om Mården

Vi ser vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

Vi planerar och arbetar utifrån Läroplan för förskolan – Lpfö 98

Huvudman för Mårdens förskola är Norrtullkyrkan i Söderhamn. All fast personal har kristna värderingar. Vi anser att det kristna budskapet överensstämmer med den värdegrund som finns beskriven i Lpfö 98 och som vi har som grund i vår verksamhet.  Hos oss finns kristna sånger,böcker, bibelberättelser och böner som ett naturligt inslag i vardagen. Vi tror att det är berikande för barn att vara i en miljö där den kristna tron utgör en naturlig del av livet, samtidigt som vi uppmärksammar och respekterar våra familjers olika religioner och livsåskådningar.

Kommunen har full insyn i vår verksamhet och är vår tillsynsmyndighet. I vårt avtal har vi skrivit under på att följa kommunens riktlinjer inom barnomsorgen.

Förskolan har plats för 36 barn. Barnen är 1-5 år och uppdelade efter ålder i de två avdelningarna Pärlan och Diamanten.

Januari 2007 flyttade förskolan till nya lokaler på Styrmansgatan där vi numera har vår verksamhet.

Lunchmaten vi äter kommer från Närjord Stenbacken, vilka vi har ett mycket nära samarbete med. Deras tanke är att maten ska vara lokal produserad, den mesta maten ska lagas från grunden och hel och halvfabrikat ska användas så lite som möjligt. Övriga måltider som frukost mellanmål och fruktstunder inhandlas och tillagas av oss. Där försöker vi medvetet äta gott, varierat och produkter med lite socker.

På Mårdens förskola lägger vi stor vikt vid det dagliga samtalet med föräldrar, så kallad tamburkontakt. Vi har regelbundna föräldramöten och erbjuder två utvecklingssamtal per år. Vi inbjuder våra familjer till drop-in fika, luciafirande i Norrtullkyrkan och sommarfest på förskolan för att ha roligt tillsammans, öka trivsel och känna samvaro.

// Sophia Larsson, Förskolechef

 

Pärlan 1-3 år

På avdelningen Pärlan går 15 barn mellan 1-3 år.

Vi arbetar med att alla barn ska känna sig trygga i grupperna på Pärlan. Vi har ungefär samma rutiner varje dag så att barnen känner igen sig och skapar trygghet.

Vi gillar att vara ute och försöker vara ute så mycket vi bara kan. Vi leker och äter frukt, sjunger sånger och ramsor.

Klockan 11 äter vi lunch.  Efter maten är det dags för de flesta att sova,  de andra har läsvila. Sen frilek. Mellanmålet varierar vi att äta ute och inne. Efter det blir det oftast lek på gården tills det är dags att gå hem.

Personalen på Pärlan – Mårdens riktiga pärlor 🙂

 

 

Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten, går 20 barn som är mellan 3-5 år. De är indelade i tre grupper..

Under lång tid har vi haft stort fokus på språk och det genomsyrar fortfarande allt arbete vi gör på förskolan. Vi uppmärksammar även barnens olika hemspråk då vi har många familjer från olika kulturer vilket berikar oss alla.

Vi satsar lite extra på Teknik och Naturvetenskap- fysik, kemi och biologi. Vi har lite extra med idéer och ny kunskap, då vi har läst 7,5 poäng teknik och naturvetenskap mot högskolan i Gävle. I arbetet vill vi vara medupptäckare med barnen.

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen

Det står också att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Vi är utomhus så mycket vi kan vilket vi ser att barnen uppskattar och mår bra av!

Personalen på Diamanten – Mårdens riktiga diamanter 🙂

Kontakt

Mårdens förskola
Styrmansgatan 4
826 37 Söderhamn

Förskolechef: Sophia Larsson
0270-17959, info(at)mardensforskola.se

Norrtullkyrkan
Nygatan 8 82631 Söderhamn
Pastor: Camilla Brolin
0270 -12357, camilla.brolin(at)soderhamnpingst.se,
www.norrtullkyrkan.se

Ekonomi: Anders Ramstrand
070-2879025, info(at)soderhamnpingst.se