Välkommen

Värdefull barnomsorg

På Mårdens förskola vill vi att barnens dagar ska genomsyras av kärlek och omsorg, glädje och lek, utveckling och lärande. Vi vill att barnen varje dag ska bli sedda och bekräftade och att de ges goda förutsättningar att utveckla identitet, självkänsla, nyfikenhet och förmågor.

Mårdens förskola vilar på lång erfarenhet som fristående förskola i Söderhamn och läroplanen ligger till grund för verksamheten.  

Det är en stor glädje för oss vuxna att få vara med när barnen utforskar och upptäcker sin omvärld och en ära att få ta hand om barnen under deras tidiga år!

VARMT VÄLKOMMEN TILL MÅRDENS FÖRSKOLA!

Sophia Lundin, Rektor

Presentation av Mården

Mårdens förskola startades för 30 år sedan, och är en av sju fristående förskolor i Söderhamns kommun. Förskolan har plats för 36 barn och har två avdelningar, Pärlan och Diamanten.

Norrtullkyrkan är huvudman för förskolan, därför har verksamheten kristen profil. 

Vi uppmärksammar de kristna högtidernas betydelse och bakgrund. Vi tror att det är berikande och en trygghet för barn att vara i en miljö där den kristna tron utgör en naturlig del av livet, och att detta går hand i hand med den värdegrund som svensk förskola står för.

 Alla familjer, oavsett religion och livsåskådning är varmt välkomna till oss!

 

hälsar välkommen

På Mårdens förskola lägger vi stor vikt vid det dagliga samtalet med dig förälder, och ser kommunikation och öppenhet som den bästa grunden i vårt samarbete kring barnet. Vi inbjuder till föräldramöte under hösten och erbjuder utvecklingssamtal på höst- eller vårterminen. Två årliga traditioner för hela familjen är luciafest i december och sommarfest i början av sommaren. 

lunch

Lunchmaten kommer från Tempo i Vågbro. Frukost och mellanmål tillagar vi själva. Vi äter gott, varierat och nyttigt, och handlar ekologiskt i den omfattning det är möjligt. 

Pärlan 1-3 år

På avdelningen Pärlan går 15 barn i åldrarna 1-3 år.

Små barn har behov av tydliga rutiner för att känna sig trygga i sitt sammanhang, därför inleds varje morgon på ungefär samma sätt.

När alla barn har kommit går vi igenom vilka som är här och vad vi ska göra. Efter det äter vi frukt och sjunger och avslutar med dans rytmik och rörelse.

Vi lägger stor vikt vid att samtala med barnen, ge dem ord och begrepp och att läsa för dem så ofta tillfälle ges. På samma sätt arbetar vi med matematik på barnens nivå tex räkna antal, se mönster, former och att kategorisera.

Ett annat område som vi fokuserar mycket på är värdegrundsarbetet. Vi använder bland annat materialet ”Kompisböckerna” som lyfter; att dela med sig, säga förlåt, att samarbeta, och att prata om hur och var man känner känslor.

Klockan 07.00 Frukost

Klockan 09.00 Samling

Klockan 11.00 Lunch.

Klockan 11.30 Sovvila

Klockan 14.00 Mellanmål.

Efter det leker vi på gården tills det är dags att gå hem.

Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten går 21 barn i åldrarna 3-6 år.

alla är lika värdefull

”Diamanternas” dag börjar med en kort gemensam samling innan vi delar upp barnen efter ålder och utveckling.  I grupperna  leker vi språklekar, sjunger, räknar, är nyfikna på ord och bokstäver.  Vi lägger stor vikt vid att varje barn får komma till tals och bli lyssnat på, och att deras tankar, önskemål och idéer ska fångas upp. Barns delaktighet och inflytande ska till stor del ligga till grund för verksamheten.

räkneutmaning ute

Efter gruppaktiviteterna  går vi ofta ut på gården. Där finns en mängd olika leksaker och aktiviteter som gynnar både barnens grov- och finmotorik.

Klockan 11.00 äter vi lunch.

Klockan 11.30 vilar alla barnen. Några sover medan andra lyssnar på högläsning eller på avslappningsmusik.

Efter vilan får barnen välja en lugn aktivitet; som att spela spel, bygga, lägga pussel, rita, trä halsband.

Klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Efter det går vi ut och leker tills det är dags att gå hem.

Kontakt

Mårdens förskola
Styrmansgatan 4
826 37 Söderhamn

072-250 03 40 SMS vid sjukanmälan

 

Rektor: Sophia Lundin
0270-179 59
info(a)mardensforskola.se

Camilla vår pastor

Pastor: Camilla Brolin
0270-123 57
camilla.brolin(a)soderhamnpingst.se

Skolchef: Tommy Winsjansen
070-660 53 04
tommy.winsjansen(a)icloud.com

Norrtullkyrkan
www.norrtullkyrkan.se