Välkommen

Värdefull barnomsorg – Välkommen

Vi uppdaterar vår hemsida, dels av rent estetiska själ men framför allt inför nya datalagen. // Anders

På Mårdens förskola vill vi att barnens dagar ska genomsyras av kärlek, respekt, utveckling, glädje och lek. Att varje barn blir bekräftat och får möjlighet att upptäcka omvärlden tillsammans med oss pedagoger.

Verksamheten vilar på lång erfarenhet som enskild förskola i Söderhamn vilket syns i väl utarbetade arbetsmetoder och en trygg och engagerad personalgrupp.

Pedagogiken och läroplanen för förskolan (Lpfö 98) finns ständigt närvarande i vardagen och barnen förbereds på ett lekfullt sätt inför skolan.

Återigen –  Varmt välkomna till Mårdens förskola!