Välkommen

Värdefull barnomsorg – Välkommen

På Mårdens förskola vill vi att barnens dagar ska genomsyras av kärlek och omsorg, glädje och lek, utveckling och lärande. Vi vill att barnen varje dag ska bli sedda och bekräftade och att de ges goda förutsättningar att utveckla identitet, självkänsla, nyfikenhet och förmågor.

Verksamheten vilar på lång erfarenhet som fristående förskola i Söderhamn, vilket syns i väl fungerande arbetsmetoder och i en engagerad och trygg personalgrupp som samtidigt är flexibel och öppen för nya möjligheter. Läroplan för förskolan ligger till grund för verksamheten och barn och personal utformar ofta tillsammans hur en dag på förskolan kan se ut.

Det är en stor glädje för oss vuxna att få vara med när barnen utforskar och upptäcker sin omvärld och en ära att få ta hand om barnen under deras tidiga år!

VARMT VÄLKOMMEN TILL MÅRDENS FÖRSKOLA!

Sophia Lundin, Rektor

Presentation av Mården

Mårdens förskola startades för 27 år sedan, och är en av åtta fristående förskolor i Söderhamns kommun. Förskolan har plats för 36 barn och har två avdelningar; Pärlan för de yngre barnen och Diamanten för de lite äldre. Från förskolans gård har vi utsikt mot Söderhamnsån med båtar och vackra gamla byggnader.

Huvudman för förskolan är Norrtullkyrkan. Förskolans verksamhet har därför en kristen profilering. Det märks bland annat genom att vi använder bibelberättelser och sånger som utgår från kristen tro, i den del av verksamheten som inte är undervisning. Vi uppmärksammar de kristna högtidernas betydelse och bakgrund. Vi tror att det är berikande och en trygghet för barn att vara i en miljö där den kristna tron utgör en naturlig del av livet, och att detta går hand i hand med den värdegrund som svensk förskola står för. Alla familjer, oavsett religion och livsåskådning, är varmt välkomna till oss!

På Mårdens förskola lägger vi stor vikt vid det dagliga samtalet med dig förälder, och ser kommunikation och öppenhet som den bästa grunden i vårt samarbete kring barnet. Vi inbjuder till föräldramöte under hösten och erbjuder utvecklingssamtal på höst- eller vårterminen. Två årliga traditioner för hela familjen är luciafest i december och sommarfest i början av sommaren. Dessa hålls i Norrtullkyrkan eller på förskolans gård. Ibland bjuds det på drop-in-fika eller liknande i samband med att vi vill fira något särskilt tillsammans med barnen och er föräldrar.

Lunchmaten kommer från Stenbacken Mat. Där lagas maten till stor del från grunden. Frukost och mellanmål inhandlar och tillagar vi själva. Vi äter gott, varierat och nyttigt, och vi handlar ekologiskt i den omfattning som är möjligt. Vi har ett bra samarbete med dem som lagar maten, och det finns också möjlighet för barn och personal att besöka gården där en del av råvarorna odlas, eftersom den ligger i utkanten av Söderhamn.

Pärlan 1-3 år

På avdelningen Pärlan går 15 barn i åldrarna 1-3 år.

Små barn har behov av tydliga rutiner för att känna sig trygga i sitt sammanhang, så därför inleds varje morgon på ungefär samma sätt.

När alla barn, ”Pärlorna”, samlats startar vi igång med ”Upp och hoppa”, ett gymnastikpass där vi väcker kroppen och har en härlig stund med skratt och rörelse tillsammans. Sedan lugnar vi ner oss med en sångsamling och frukt på runda mattan. Varje dag sjunger vi samma sånger, bland andra ”Namnsången”, vi räknar, och tränar ord och begrepp som är kopplat till vardagen eller till det aktuella temat.

Efter samlingen blir det skapande eller naturvetenskap/experiment i mindre grupper någon dag i veckan. Övriga dagar går vi ut på upptäcktsfärd i närmiljön. Vi hälsar på hästen som bor bakom värmeverket, följer årstidsförändringar, ser spännande saker på stadspromenader eller leker på gården med de äldre barnen.

Omsorg, utveckling och lärande präglar våra dagar. Rutiner och närhet är viktigt, och i den fria leken, tillsammans med närvarande personal, finns utrymme för att prova olika roller, lekar och relationer.

Klockan 11.00 äter vi lunch. Sedan är det dags för de flesta att sova, medan några har läsvila. Någon aktivitet, en sångstund och fri lek hinns med innan vi äter mellanmål klockan 14.00. Efter det blir det ofta utelek på gården tills det är dags att gå hem.

Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten går 21 barn i åldrarna 3-6 år.

”Diamanternas” dag börjar med en gemensam samling på runda mattan. Vi äter frukt, leker språklekar, sjunger, räknar, är nyfikna på ord och bokstäver. Det som är aktuellt i barngruppen/på avdelningen/i temat kan introduceras, och här finns också tillfälle att med tex bilder, film, teckningar återknyta till vad vi gjort tidigare, d.v.s. pedagogisk dokumentation. Vi lägger stor vikt vid att varje barn får komma till tals och bli lyssnat på, och att deras tankar, önskemål och idéer ska fångas upp. Barns delaktighet och inflytande ska till stor del ligga till grund för verksamheten.

Efter samlingen går vi ofta ut på gården för att få röra på oss ordentligt, andas frisk luft och uppleva väder, vind och årstidens förändringar, alternativt går vi på trafik- och upptäcktspromenad, till biblioteket eller skogen. Ibland stannar vi inne och delar oss i mindre grupper och arbetar med t ex experiment, vardagsteknik, språk, matematik eller skapande.

Under vårterminen delas årets 6-åringar in i en särskild grupp en eller två dagar i veckan, för att arbeta skolförberedande med allt från hur man är en bra kompis till hur man skriver sitt namn.

Klockan 11.00 äter vi lunch, och därefter går några barn till sin sov-vila, medan övriga delas i två grupper, en större och en mindre. Vilorna varvas med liggvila med musik, högläsning, lugn aktivitet vid ett bord eller språk/matematiksamling. 6-åringarna fortsätter ibland med förmiddagens påbörjade projekt.

Efter att vi avrundat vilorna finns tid att välja det man helst vill göra; fri lek, spel, rita, skriva, bygga kojor etc. Ibland hinner vi med skapandeprojekt, samarbetsprojekt eller dylikt. Strax innan mellanmålet som vi äter klockan 14.00, har vi ett eftermiddagspass med sång, dans, rytmik och rörelse och/eller en lässtund vid respektive bord. Efter mellanmålet går vi ofta ut på gården och leker tills det är dags att gå hem.

Kontakt

Mårdens förskola
Styrmansgatan 4
826 37 Söderhamn

072-250 0340 SMS vid sjukanmälan

Rektor: Sophia Lundin
027017959
info(a)mardensforskola.se

Pastor: Camilla Brolin
027012357
camilla.brolin(a)soderhamnpingst.se

Skolchef: Tommy Winsjansen
0706605304
tommy.winsjansen(a)icloud.com

Norrtullkyrkan
www.norrtullkyrkan.se