Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten går 21 barn i åldrarna 3-6 år.

”Diamanternas” dag börjar med en gemensam samling på runda mattan. Vi äter frukt, leker språklekar, sjunger, räknar, är nyfikna på ord och bokstäver. Det som är aktuellt i barngruppen/på avdelningen/i temat kan introduceras, och här finns också tillfälle att med tex bilder, film, teckningar återknyta till vad vi gjort tidigare, d.v.s. pedagogisk dokumentation. Vi lägger stor vikt vid att varje barn får komma till tals och bli lyssnat på, och att deras tankar, önskemål och idéer ska fångas upp. Barns delaktighet och inflytande ska till stor del ligga till grund för verksamheten.

Efter samlingen går vi ofta ut på gården för att få röra på oss ordentligt, andas frisk luft och uppleva väder, vind och årstidens förändringar, alternativt går vi på trafik- och upptäcktspromenad, till biblioteket eller skogen. Ibland stannar vi inne och delar oss i mindre grupper och arbetar med t ex experiment, vardagsteknik, språk, matematik eller skapande.

Under vårterminen delas årets 6-åringar in i en särskild grupp en eller två dagar i veckan, för att arbeta skolförberedande med allt från hur man är en bra kompis till hur man skriver sitt namn.

Klockan 11.00 äter vi lunch, och därefter går några barn till sin sov-vila, medan övriga delas i två grupper, en större och en mindre. Vilorna varvas med liggvila med musik, högläsning, lugn aktivitet vid ett bord eller språk/matematiksamling. 6-åringarna fortsätter ibland med förmiddagens påbörjade projekt.

Efter att vi avrundat vilorna finns tid att välja det man helst vill göra; fri lek, spel, rita, skriva, bygga kojor etc. Ibland hinner vi med skapandeprojekt, samarbetsprojekt eller dylikt. Strax innan mellanmålet som vi äter klockan 14.00, har vi ett eftermiddagspass med sång, dans, rytmik och rörelse och/eller en lässtund vid respektive bord. Efter mellanmålet går vi ofta ut på gården och leker tills det är dags att gå hem.