Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten går 21 barn i åldrarna 3-6 år.

alla är lika värdefull

”Diamanternas” dag börjar med en kort gemensam samling innan vi delar upp barnen efter ålder och utveckling.  I grupperna  leker vi språklekar, sjunger, räknar, är nyfikna på ord och bokstäver.  Vi lägger stor vikt vid att varje barn får komma till tals och bli lyssnat på, och att deras tankar, önskemål och idéer ska fångas upp. Barns delaktighet och inflytande ska till stor del ligga till grund för verksamheten.

räkneutmaning ute

Efter gruppaktiviteterna  går vi ofta ut på gården. Där finns en mängd olika leksaker och aktiviteter som gynnar både barnens grov- och finmotorik.

Klockan 11.00 äter vi lunch.

Klockan 11.30 vilar alla barnen. Några sover medan andra lyssnar på högläsning eller på avslappningsmusik.

Efter vilan får barnen välja en lugn aktivitet; som att spela spel, bygga, lägga pussel, rita, trä halsband.

Klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Efter det går vi ut och leker tills det är dags att gå hem.