Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten, går 20 barn som är mellan 3-5 år. De är indelade i tre grupper..

Under lång tid har vi haft stort fokus på språk och det genomsyrar fortfarande allt arbete vi gör på förskolan. Vi uppmärksammar även barnens olika hemspråk då vi har många familjer från olika kulturer vilket berikar oss alla.

Vi satsar lite extra på Teknik och Naturvetenskap- fysik, kemi och biologi. Vi har lite extra med idéer och ny kunskap, då vi har läst 7,5 poäng teknik och naturvetenskap mot högskolan i Gävle. I arbetet vill vi vara medupptäckare med barnen.

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen

Det står också att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Vi är utomhus så mycket vi kan vilket vi ser att barnen uppskattar och mår bra av!

Personalen på Diamanten – Mårdens riktiga diamanter 🙂