Avd. Diamanten 3-5 år

På avdelningen Diamanten, går 20 barn som är mellan 3-5 år. De är indelade i tre grupper som Ida, Sophia (Fia) och Antonia har hand om.

Under lång tid har vi haft stort fokus på språk och det genomsyrar fortfarande allt arbete vi gör på förskolan. Vi uppmärksammar även barnens olika hemspråk då vi har många familjer från olika kulturer vilket berikar oss alla.

Under hösten kommer vi satsa lite extra på Teknik och Naturvetenskap- fysik, kemi och biologi. Ida och Fia har lite extra att tillföra med idéer och ny kunskap, då de läser 7,5 poäng teknik och naturvetenskap mot hörskolan i Gävle. Det känns mycket spännande att se vad det här leder till då vi anpassar arbetet efter barnens intressen. I arbetet vill vi vara medupptäckare med barnen.

För att skapa nyfikenhet hos barnen angående Naturvetenskap har vi damen ”Fiona”. Hon kommer in i gruppen någon gång i månaden och ställer frågor och funderingar om olika saker och fenomen vilket barnen sedan börjar arbetar med. Just nu arbetar vi om Vinden. Rent praktiskt är vi i full gång med att skapa ett vindspel som kan fånga vinden!

I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen

Det står också att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Vi är utomhus så mycket vi kan vilket vi ser att barnen uppskattar och mår bra av!