Personal

Sophia ”Fia” Larsson, förskollärare

Antonia Bustamente (tjänstledig)

Nathalie Bergström

Amanda  Bertilsson

Yvonne Gelhaar, städ

Caroline Rhen, kök