Ute -och innemiljö

Vår gård: 

     

 

Välkommen till avdelningen Pärlan:

Hallen på Pärlan                                                       Lekrum

           

Varje barn är älskad som den är!

                             

 

       Välkommen till avdelningen Diamanten:

Hallen på Diamanten

  

Det här materialet fram tar vi fram i                                                                                         olika perioder som barnen får bygga och leka med!

Vi har ett bygg -och konstruktionsrum där                                                                           barnens fantasi på byggen och lösningar                                                                  utvecklas för varje gång de är är där.                                                                               Häftigt att få följa deras utveckling!                               Plats för Lek!

                                               

 

Barnen har egna lådor där de kan                                                                                          samla det alster som de arbetar med

                   

 

Det finns nån av varje sort                                                                                                  nån är lång och nån är kort                                                                                                nån är stark och nån är svag                                                                                            men ingen är precis som jag                                       Varje barn är helt unik!