20 års jubileum

Välkomna till 20 års jubileum!

Öppet hus på Mårdens förskola (Styrmansgatan 4 )

Lördag den 2 juni  klockan 11-14